سيڪشن؛  علميات

ڪتاب: باغ ۽ باغباني

باب: --

صفحو :25

س

هه سردو(گدري جو قسم)

...

(Old Maid, Vincal).

106

س

سرمون(گل)

...

Kite flower

181

پ

سرو،ولائتي سرو،(وڻ)

...

Cypress, Cedar

203

هه

سريس وڻ(س سرنهن،سرينهن)

...

Siris Tree (Albizzia)

216

هه

سفيدو(سردو)گدري جو قسم

...

 

106

ء

سڪار زونرا(انگريزي ڀاڄي)

...

Scorzovera

67

 

سيڪيل گاهه جو ڀاڻ

...

 

5

هه

سُک چين(ڪارنج)

...

Pongamia Glabra

231

هه

سک درسن (گل)

...

Crinum

194

پ

سنبل (گل)

...

Hvacinth (Spikenard)

203

س

سنجهي (ٽالهي)وڻ

...

Blackwond

259.249

هه

سندر

...

Connarus

Monocarpus

223

س

سينڍ(هه ادرڪ،پ زنجيل)

...

Ginger

93

س

هه سنگتڙو

...

Sweet lime

150

هه

سنگهڙا(پاني ڦل)

...

Water Chestnut

125

س

سڻي (هه سن)

...

Flax

177

س

هه سوئا (ڀاڄي)

...

Dill

82

س

سوت مولي

...

Asparagus

75

س

هه سوپاري

...

Betel-nut

193-121

پ

سوري(گل) گلاب جو قسم

...

Sunflower, Aster

185

س

هه سورج مکي

...

Lily

201

پ

س

هه سوسن (گل)

سونف(ڊ ياديان)

...

Fennel

82

س

سهانجڙو، سئانجڙو

...

Horse Radish

80

س

 هه سيتا ڦل، هه شريف(ميوو)

...

Custard Apple

140

پ

 هه سيب(س صوف)

...

Apple

109

ء

سيج(انگريزي ڀاڄي)

...

Sage

97

ء

سيلري(انگريزي ڀاڄي)

...

Celery

76

س

هه سيم (ڦرين واري ڀاڄي)

...

Seem

79

 

 

ش

 

 

ء

شالٽ(انگريزي بصر جو قسم)

...

Shallot

74

س

هه شاهه پسند (گل)

...

Moonflower, Calonyction (Midnight lily)

182

س

شاهترو (گل)

...

Fumeria

210

هه

شاهدانه (آلو بالو)ميوو

...

Cherry

114

پ

هه شبو(گل)

...

Tuberose (Polianthus)

201

س

شرم ٻوٽي (هه چئي مئي)

...

Sensitive plant (Touch-me-not)

228

هه

شريفه(س هه سيتا ڦل)

...

Custard Apple

140

پ

شفتالو(هه آڙو)

...

Peach

112

هه

شڪرقند(س لاهوري گجر)

...

Sweet Potato

183

پ

هه شلغم،شلجم(س گوگڙو)

...

Turnip

66

 

شيشن جا گهر يا ڍڪ

...

Glass-houses

20

پ

هه شيطان

...

Alsitonia Scholaris

231

 

 

ص

 

 

 

صابڻ جي گجي (ڀاڻ وانگي)

...

 

9

پ

صد برگ(گلاب جو قسم)

...

 

242

پ

صلعب مصري

...

Salop,Eulophia

200

س

صوف (پ هه سيب)

...

Apple

109

ص

صوفي ٻير

...

Jujube, (round plum)

160

 

 

ط

 

 

پ

طره (گل)

...

Tassel flower

187

س

طوطو (گل)

...

Clianthus

180

 

 

ع

 

 

پ

هه عباس (گل) س عباسي

(گل)

...

Marvel of peru Mirabulus

213

 

 

...

 

 

س

هه عجائب (گل)

...

Hibicus, (changeable rose)

207

س

هه عشق پيچ

...

Ipomoea (Morning glory)

182

پ

هه عقيق البحر (گل)

...

Indian shot, (Canna)

196

هه

عنبر قند (گل)

...

Eulophia

200

ء

(پ صلعب مصري)

...

 

 

 

 

ف

 

 

پ

س فتنو (زنيق جو قسم)

...

Iris

194

ء

فرن(انگريزي ٻوٽي)

...

Fern

188

پ

فرنگ(گل)(هه سدا ڦل)

...

Periwinkle,Old Maid, Vinca

220

ء

فلاڪس (انگريزي گل)

...

Phlox

183

 

 

ق

 

 

پ

هه س قرنا،قرنو(گل)

...

Michelia Chanpaca

209

 

قلم يا ڏندڻ هڻڻ

...

Cutting

40

 

 

ڪ

 

 

س

ڪاٺتوري (هه ڀينڊي)

...

Lady/s finger, (Ochro)

88

س

ڪاٺ گدرو

...

 

90

هه

ڪارنج(سک چين)

...

Ponganica Globra

231

س

ڪاري ڊاک(هه خشڪ انگور)

...

Currants

115

ء

ڪاڪٽس (انگريزي گل)

...

Cactus

227

ء

ڪاڪڙي(باد رنگ)

...

Cucumber

89

ء

ڪاليفلائوئر(هه ڦول گوبي)

...

Cauliflower

70

هه

ڪامڻي(هه ڪڙي نم)

...

China box (Maraya)

211

پ

ڪاهو(ء سالڊ)

...

Salad, Lettuce

83

 

ڪبوترن جون وٺيون(ڀاڻ)

...

 

7

هه

هه

ڪپاس ولائتي ڪپاهه)وڻ

ڪچاتون

...

 

249

 

س

ڪچنال (وڻ)

...

Variegata

81

س

هه ڪدو

...

Pumpkin

88

 

لال ڪدو

...

 

90

ء

ڪرائينم(انگريزي گل)

...

Crinum

193

 

(هه سک درسن)

...

 

 

س

ڪرٽ(ڪچو گدرو)

...

 

90

هه

ڪرن ڦول(پان ڪپور) گل

...

Clauseana

210

هه

ڪرونڊو(ميوو)

...

Carissa Carandus

162

ء

ڪريس (هه حليم)

انگريزي ڀاڄي

...

Cress

84

س

هه ڪريلا (ڀاڄي)

...

Momardica Charantia

87

 

ڪڙهن يا طبيلن جو ڀاڻ

...

 

7

س

هه ڪڙي نم(هه ڪاميٽي)

...

China box,(Maraya)

211

هه

ڪسم،ڪسمبو(گل)

...

Safflower

187

س

هه ڪشمش

...

Raisins

142

هه

ڪمر نگاهه(ميوو)

...

Averrhoa Carambola

158

س

ڪنـڊو (وڻ)

...

 

249

س

ڪنگو(گل)

...

 

204

س

ڪنوار ٻوٽي

...

Yucca

202

هه

ڪنول (س پٻڻ)

...

Lotus, Water lily

167

هه

ڪوبي (گوبي ڀاڄي)

...

Cabbage

49

هه

ڪو تمير (س ڌاڻه)

...

Coriander

95

 

ڪوسن جو ڪچرو(ڀاڻ)

...

 

7

 

ڪونڊيون(وڻن جون)

...

Pots

23

هه

ڪونيل (زنگي گل)

...

Oleander

222

س

ڪويٺ(ميوو)

...

Wood-Elephant-apple

147

س

ڪيوڙو(هه ڪيلا،موز)

...

Plantain, Banana

127

س

هه ڪيتڪي -

...

Pandanus, screw

191

 

(هه ڪيوڙو گل)

...

pine

 

 

 

ک

 

 

س

کاڄا

...

Cashew-nut

123

س

کٽنبڙا

...

Rozelle, (Indian sorrel)

138

س

هه کجور

...

Dates

118

 

کجيون

...

Palms

192

 

پکن جي کجي

...

 

193

س

کڏوتري (ميوو)

...

 

190

 

کڙ جو ڀاڻ

...

 

5

س

کنبيون

...

Mushrooms, Fungi

91

س

کهنبو (گل)(هه ڪسمبو)

...

Safflower(Carthamus)

187

هه

کيرني (ميوو)

...

Neeseberry

162

 

 

گ

 

 

هه

گاو پتا (گل)

...

Elephant Creeper

217

پ

گاو زبان

...

Notonia Balsamica

230

 

گاهه (ولايتي)

...

 

173

 

گاهه وارا پڌرا

...

 

16

س

گجرون(لاهوري ۽ پتائي)

...

Sweet Potato-Carrot

183

س

گدامڙي (هه املي)

...

Tamarind

158

س

گچ (پراڻو)ڀاڻ

...

 

8

س

گدرو

...

Melon

132-90

 

ڪاٺ گدرو

...

 

90

 

گل –(سڀ ڪنهن گل جو نالو ڏسو)

...

 

188

 

گلن جا قسم 168،يڪسالا گل168،170مدامي گل

...

 

168

 

گلن جو باغ

...

 

323

پ

س هه گلاب

...

Rose

239

 

موسمي – سدا 233،بهاري – خزاني

...

 

240

 

دمشقي،شلغمي،ايراني،چيني،مشڪي

...

 

226

هه

گل انار(هزارو)

...

Double-flowered pomegranate

221

پ

هه گلاچين-گلچين-(گل)

...

Plumeria

221

هه

گل مور

...

Carnation, Pink

Plumeria

 

هه

گلنار

...

        Poinciona,(pacock)

178

هه

گنگچي(س چيڻوٺي، لالڙي)

...

Abrus, (Wild Liquorice)

213

هه

گنگوتري

...

Cyathocline Lyrata

230

ء

گوانو(ولائتي ڀاڻ)

...

 

7

هه

گوبي(ڪو به(بند گوبي

...

Cabbage

29

 

ڦول گوبي

...

Gauliflower

70

هه

گوٽي(اوڌ جو قسم)

...

Gootee

83

ء

گوزبيري(انگريزي ميوو)

...

Gooseberry

116

س

گوگڙو(پ هه شلغم)ڀاڄي

...

Turnip

66

س

گونٽو(گل) (هه گينڊا)

...

Marigold, (Zinia)

186

س

گئار (ڀاڄي)

...

Field Vetch

80

س

گيدوڙي (وڻ)(پ سپستان)

...

Sapistan

249

هه

گينڊا(س گونٽو) گل

...

Marigold, (Zinia)

186

 

 

ڳ

 

 

 

ڳڙ جو ڀاڻ

...

 

6

 

ڳنڍن واريون ڀاڄيون

...

 

73

 

 

ل

 

 

س

هه لالا (پ لاله) گس

...

Tulip

200

س

هه لال ڪدو

...

 

90

س

هه لال مرچ(س ڳاڙهيو مرچون)

...

Capsicum, (Chilli)

87

ء

لاوهينڊر(انگريزي گل)

...

Lavender

223

س

لاهوري گجر

...

Sweet Potato

183

هه

ليچي(ميوو)

...

Litchee

139

ء

لوڙها

...

 

16

ء

لوڪٽ(انگريزي ميوو)

...

Loquat

159

 

لوڻ (ڀاڻ وانگي)

...

 

8

س

لوڻڪ(ڀاڄي)

...

Sorrel

83

هه

لهسن (س ٿوم)

...

Garlic

84

س

لئو (وڻ)

...

Willow

203

س

ليار (وڻ)

...

Cordia Subopposita

249

ء

ليٽيوس (سالڊ)

...

Lettuce, Salad

83

 

(پ هه ڪاهو)

...

 

 

س

ليسوڙي (وڻ)(پ سپستان)

...

Gordia Latifolia, Sapistana

249

ء

ليڪ(انگريزي بصر جو قسم)

...

Leck

74

س

هه ليمو (هه نيبو)

...

Lime

152

س

زوپن (انگريزي ميوو)

...

Lupin

180

 

 

م

 

 

ء

مارجورام(انگريزي ميوو)

...

Marjoram

97

پ

هه مار چو به (ڀاڄي)

...

Asparagus

75

هه

مال ڪنگڻي

...

Gymnosporia Montana

231

س

متيرو (چڀڙ)

...

 

91

س

مٽر

...

Peas

77

 

مٽي يا زمين جا قسم

...

 

2

 

مخمل(گل) (تڪمون)

...

Amarnath

179

س

هه مرچ (لال)

...

Capsicum, (Chilli)

87

 

ڪارا مرچ يا ڪاريون مرچون

...

Pepper

95

س

مريڙو (ڀاڄي)

...

 

83

 

مصالح ۽ آچار جي ڪم جون ڀاڄيون

...

 

93

 

معدني ڀاڻ جا قسم

...

 

8

س

هه مڪائي

...

Indian Corn

92

ء

منگو سٽين(انگريزي ميوو)

...

Mangostein

111

ء

منو نيٿ (انگريزي گل)

...

Mignonette

174

 

منهه (وڻن جي پناهه لاءِ)

...

 

20

س

موتيو (رابيل) گل

...

Arabic Jasmine

219

هه

مور (گل)

...

Poinciana (Peacock flower)

214

س

موري(ڀاڄي)(هه مولي)

...

Radish

71

 

مدامي گل

...

Perrennial flowers

188

س

موگرو (گل)

...

Double Arabic Jasmine

219

هه

مواسري (مولسري،باڪل)

...

Mimusops

217

هه

موم ڦلي (س بوهي مڱ)

...

Ground-nut

124

هه

موهني

...

Odina Wodier

231

هه

مهندي (گل)(س ميدو، پ بلسان)

...

Balsam

177

س

ميٿي (ڀاڄي)

...

Fenugreek

83

س

ميدو (هه گل مهندي، پ بلسان)

...

Balsam

177

هه

ميستا (س کٽونبڙا)

...

Rozelle, (Indian Sorrel)

138

س

ميندي (هه حنا)

...

Lawsonia Alba

216

س

ميوا – ڏيهي ميوا 117، ولائتي ميوا ميون جو باغ 99، ميون بابت وڌيڪ احوال ميوه دار وڻن جي پرداخت بابت وڌيڪ سمجهاڻي

...

 

109

103

106

س

ميها (ڀاڄي)

...

 

89

 

 

ن

 

 

س

نارنگي (پ نارنج)

...

Orange

148

س

ناريل (هه کوپرا) شاهي

...

Cocoa

193-119

س

ناريل، برهمني ناريل

...

 

 

س

ناڙو(لاهوري گجرن جي ول)

...

 

183

س

نازبو(پ ريحان هه سبز)

...

Sweet Basil Ocimum

222

س

پ ناسپاتي (ميوو)

...

Pear

110

س

نافرمان (گل)

...

Larkspur

176

س

نانگ ڦڻ،نانگ ڦڻي ٿوهر

...

Prickly Cactus, Opuncia

227

س

نانگلي (گل)

...

Dendrolium

200

پ

نباتاتي ڀاڻ جا قسم

...

 

4

س

نرگس (گل)

...

Narcissus

194

س

نم (هه نيم)

...

Neem-tree, Melia (Azadiracha)

211

س

نوسرو (گل)

...

 

229

هه

نول کول، نول ڪول

...

Knol-Kohl

70

 

(ڀاڄي)

...

(Kohl rabi)

 

هه

نيبو (ليمو)

...

Lime

152

س

نيٽ (هه بيد)

...

Rattan

193

 

نير جو ڀاڻ

...

 

6

ء

نيڪٽرين (ميوو)

...

Nectarine

113

پ

نيلوفر(س پٻڻ، هه ڪنول)

...

Lotus,(Water Lily)

210

 

 

و

 

 

ء

واٽر ڪريس (هه حليم) انگريزي ڀاڄي

...

Water cress

84

س

واڱڻ (هه بينگن، پ بادنجان)

...

Brinjal, (Egg plant)

58

 

وِٺيون(ڪبوترن جون، ڀاڻ وانگي)

...

 

7

 

ولائتي گاهه

...

 

173

 

ولائتي ميوا(حي ڳڀ يا ڳر وارا آهن)

...

 

109

 

ولائتي ميوا (جي ککڙن وارا آهن)

...

 

112

 

ولائتي ميوا (جي داڻن وارا آهن)

...

 

115

س

ونگا

...

Gucumber

89

 

وڻ، (ان جي اندروني چڪاس)

...

 

55

 

سايه دار وڻ

...

 

24

 

رستن جا وڻ

...

 

271-247

ء

وهر بينا (انگريزي گل)

...

Verbena

184

 

 

هه

 

 

هه

هاٿي چڪ

...

Artichoke

67

س

هه هار سينگار (گل)

...

Nyctanthes,(night blooming tree of sadness)

220

س

هرمرو(پ سپند) گل

...

Rue, rutoe

211

پ

هه هزار دانه

...

Enphorbia

204

س

هه هزارو (گل انار)

...

Double-flowered Pomegranate

226

هه

هلدي (س هيڊ)

...

Turmeric

94

س

هنداڻو (ڇانهين پ تربوز)

...

Water-melon

135

س

هيڊ (هه هلدي)

...

Turmeric

94

 

جهنگلي هيڊ(پ جد وار)

...

Zedory

195

س

هيرڻ (هه ايرنڊي)

...

Castor Oil plant, (Palma Christi)

205

 

چيني هيرڻ، مغلي هيرڻ

...

 

205

 

 

ي

 

 

پ

ياسمن،ياسمين(هه چمبيلي)

...

Jasmine

218

ء

يام(هه رتالو گيان)

...

Yam

68

پ

ليسوري (گل)گلاب جو قسم

...

 

242

ء

يڪا

...

Yucca

202

 

يڪسالا گل

...

Annuals

173-170

ء

يوفاربيا (هه هزار دانه)

...

Euphorbia

204

 

انگريزي گل

...

 

 

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  26
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ

© Copy Right 2007
Sindhi Adabi Board (Jamshoro),
Ph: 022-2633679 Email: bookinfo@sindhiadabiboard.org