سيڪشن: تاريخ

ڪتاب: سنڌ مدرسة الاسالم جو سنڌ جي علمي، ادبي ۽ سياسي تاريخ ۾ حصو

 

صفحو:24 

ببلوگرافي

Bibliography

Original Sources 

Records of Sind Madressahtul Islam, Karachi

(A) Chronicles:

 

September          1908                                       April           1909

Decemeber          1909                                       July             1912

October      1912                                        March                  1913

August                 1913                                       February    1914

April           1914                                       August       1914

January      1915                                       March                  1915

July             1915                                       November 1915

February    1916                                       July             1916

April           1917                                       November 1918

January      1920                                       March                  1921

July             1922                                       April           1923

October      1923                                       April           1924

November 1925 (Special Number)                            April           1926

October      1927                                       November 1929

March                  1930                                       September 1930

March                  1931                                       September 1931

March                  1932                                       October     1932

March                  1933                                       October     1933

March                  1934                                       October     1934

March                  1935                                       November 1935         

(Golden Jubilee Number)

October     1936                                       September 1940

November 1947                                       March                  1949

March                  1951                                       Sptember   1959

(The Platinum Jubilee Book) 1960.

 

(B) Files:

 

       i.            Examination Files                            (1885 – 1947)

     ii.            Inward Files                                      (1885 – 1947)

  iii.            Outward Files                         (1885 – 1947)

  iv.            Scholarship Files                    (1885 – 1947)

     v.            Staticals Files                                   (1885 – 1947)

 

(C) Monthly Magazine:

 

November 1905         (January to December)         1906

March         1907                                      June  1907

December  1907                                      March        1908

 

(D) Prospects:

       i.            Prospects of Sind Madressahtul Islam, Karachi: (year 1887 to 1968).

     ii.            Prospects of the Muslim College, Karachi: (For the Year 1942 - 1943).

 

(E) Registers:

       i.            Attendance Register                                                    (1885 – 1947)

     ii.            Cash Books                                                                   (1885 – 1947)

  iii.            General Registers                                                         (1885 – 1947)

  iv.            Inward Registers                                                 (1885 – 1947)

     v.            Minutes Books, Maadressah Board                            (1896 – 1915)

  vi.            Minutes Books, Standing Comitte                             (1886 – 1947)

vii.            Names of member of S.M.B. Register                        (1885 – 1916)

viii.            Outword Register                                                        (1885 – 1947)

   ix.            Visiter’s Book                                                               (1885 – 1947)

 

(F) Reports:

         i.           Annual Reports                               (1886 – 1947)

      ii.           Budget Reports                               (1887 – 1947)

    iii.           Monthly Reports                                       (1885 – 1947)

 

(G) Rules & Regulations:

                   i.            Rules & Regulations of Sind Madressah Board
(1897, 1932, 1937, 1943)

                 ii.            Rules & Regulations of Old Boy’s Association (1906).

 

(H) Wellcome Addresses:

       i.            Wellcome Addresses, Presented to Fatima Jinnah, (1943)

     ii.            Wellcome Addresses, Presented to Quaid-i-Azam M.A.Jinnah, (1947).

 

 

(I) Various Records, related to Madressah-tul-Islam:

       i.            Letters:
---- Letter No. 297 from Capt: Merewether Political Superintendent to Commisioner in Sind. (1932)
---- The Director of Public Instructor Sind’s Letter No: s-1379 dated 28.4.1939.

     ii.            Lyari High School Annual Reports (1940 – 1947)

  iii.            Muster Roll:

---- Muster Roll of N.J.V. High School Karachi, for the year 1956 – 1957.

---- Muster Roll of Training College, for men, Hyderabad, for the year 1941 – 42 & 1950 – 51.

 

English Books and Journal

 

1.    A.B.Rajput: Muslim League, Yesterday and Today, Lahore, Muhammad Ashraf, 1948.

2.    Ahmed Saeed: The Green Titan, Lahore, Sang-e-Meel Publication, 1976.

3.    Ahmed Shafi M.A: Haji Abdullah Haroon, karachi, Pakistan Herald Press, year ?

4.    Aitken. E.H: Gazetteer of Province of Sind, Karachi, Mercantile Steam Press, Chapter XII, 1907.

5.    Allana.G: Our Freedom Fighters, Karachi, Paradise Subscription Agency, 1969.

6.    Allana. G: Pakistan Movement Historic Documents, Karachi Paradise Subscription Agency, ?.

7.    Allan. G: Quaid-e- Azam Jinnah, The Story of Nation, Lahore, Feroz Sons, 1967.

8.    Altaf Gauhar: Twenty Year of Pakistan 1947 – 1967, Karachi, Pakistan Publication, 1967.

9.    Ameena Khamisani: Sind Contribution to English, Institute of Sindhology, University of Sind, 1975.

10.        Aziz Beg: Pakistan Faces India, Lahore, Babur and Amer Publication, 1967.

11.        Aziz A.K: Discovery of Pakistan, London, Sh: Ghulam Ali & Sons, 1957.

12.        Aziz K.K: Britian & Muslim India, London, William Heinemann Ltd, 1963.

13.        B.R.I: Biographical Encyclopedia of Pakistan, Lahore, Biographical Research Institute, Pakistan Edition, 1965. 

14.        B.R.I: Biographical Encyclopedia of Pakistan, Lahore, Biographical Research Institute, 1966.

15.        Burton P.F: Sind and the Races that in habit the Valley of the Indus, London, Oxford University Press, 1873.

16.        Chablani H.L: Sepration of Sind from the Bombay Presidency, Karachi, Chablani, 1931.

17.        Chatterji, S.K: Indo-Ayanand Hindi, Ahmedabad, Gujrat, Vernacular Society, 1942.

18.        Dods well, H.H: Cambridge History of India, London, Cambridge Universiy Press, 1929.

19.        Dods well, H.H: Cambridge History of India, London, Cambridge Universiy, 1932.

20.        Dr. Arif Shah Gilani: The Sage of Sind, Karachi, 1963.

21.        Dr. Azumushan Haider: History of Karachi, Karachi, 1974.

22.        Edwards: Mughal Rule in India, Bombay, S.CHand & Company, 1962.

23.        Edward, C. Sachan: Alberuni’s India, London, Kegon Paul Trench, Trubner, 1910.

24.        Edward Thompson and G.T. Garrat: Rise and fulfillment of Birtish Rule in India, London, Macmillan and Co: Ltd., 1935.

25.        Elliot H.M: History of India, London, Vol. I, Trubner & Co: 1867.

26.        Fazlu Rahman: A Short History of Hind-Pakistan, Karachi, Pakistan Historical Society, 1955.

27.        Govt: of Bombay: A Hand Book of the Government Record, Karachi, Govt: Publication, 1933.

28.        Grover L.Band R.R. Sethi: Studies in Modren Indian History, Bombay, S.Chand & Company, 1963.

29.        Hanfi M.A: A Short History of Muslim Rule in Indo-Pak, Dacca, Ideal Libarary, 1964.

30.        H.F.L.T.Harrison: A Hand Book of Karachi, Educational Printing Press, 1933.

31.        Hector Bolitho: Jinnah Creator of Pakistan, Lahore, Greatr Britian & Tanner, 1957.

32.        Hector Bolitho: Jinnah Creator of Pakistan, London, Allies Book Corporation, 1964.

33.        H.M.Elliot: History of India, London Trubner, (Vol.1) 1867.

34.        H.T.Lambric: Sind Before the Muslim Conquest, Hyderabad, Sindh Adabi Board, 1973.

35.        H.T.Sorley: Gazetteer of West Pakistan, Lahore, Govt: of West Pakistan, 1968.

36.        Hughes A.W: Gazetteer of Province of Sind, London, George Bell & Sons, 1874.

37.        Hughes A.W: Baluchistan, London George Bell & Sons, 1877.

38.        India & Pakistan Year Book, Bombay, The time of India Press, 1948.

39.        Ismail Y. Sidat: A Principal’s paper, Karachi, Sind Muslim College, 1960.

40.        James C.Melvil: Scinde (A copy of a report of Sir George Clark) Govt: of Bombay 1848 on the Adminstration Scinde; East India House, 1854.

41.        Jan Stephens: Pakistan, London Ernest Benn, Ltd., 1963.

42.        J.W.Smyth: Gazetteer of the Province of Sind, “District Hyderabad”, B.Vol:II, Bombay, Govt: centrial Press, 1919.

43.        J.W.Smyth: Gazetteer of the Province of Sind, “Karachi District” Bombay, Govt: Centrial Press, 1919.

44.        J.W.Smyth: Gazetteer of the Province of Sind, “Sukkur District”, B, Vol. III, Bombay, Govt: Centrial Press, 1919.

45.        Kaegi A: The Rigveda, Boston, Vol. III, 1886.

46.        Kanshik B.G: The House that Jinnah Built, Bombay, Paclma, Publication Ltd., 1944.

47.        Kanshik P.D: The Congress Ideology and Programma, Bombay, Allied Publishers Private Ltd., 1964.

48.        Lambric H.T: Sind Before the Muslim Conquest, Hyderabad, Sindhi Adabi Board, 1963.

49.        Majumdar R.C: The Sepoy Mutiny & the Revolt of 1857, Calcutta, Firma K.L. Mukhophadhay 1857.

50.        Majumdar, S.K.: Jinnah & Gandhi, Lahore, People Publications House, 1976.

51.        Misbah-ul-Haque Siddiqui: Essays Quaid-e-Azam, A Biographical Sketch, Lahore, Shahzad, Publisher, 1976.

52.        Moulana M. Irfan: A Brief History of the Movement of the Sepration of Sind. Karachi, Alwahid Special Edition 15 june 1936.

53.        Muhammad Anwar: Quaid-e-Azam Jinnah, A Selected Bibliography P-I, Karachi, National Publishing House, 1970.

54.        Muhammad Ashraf: Cabinet Mission and After. Lahore, Muhammad Ashraf, 1946.

55.        Muhammad Hamiddin Khan: History of Muslim Education, Karachi, Vol.II, All Pakistan Education Confrence, 1973.

56.        Muhammad Hanif Shahid: Tributes to Quaid-e-Azam, Lahore, Sang-e-Meel Publication, 1976.

57.        Nisar Ahmed: Jinnah the Lawyer, Lahore, Mansoor Book House, 1976.

58.        Pakistan Year Book & Who’s who, Karachi, Kitabistan, 1949.

59.        Panhwar M.H: Source Material on Sind, Jamshoro, Institution of Sindhology, 1977.

60.         Percival Spear: Modren India, London, Oxford University, 1965.

61.        Phillip C.H: India, London, Hutchi Sons, University Libarary, 1948.

62.        Pithawalla Maneek, B: A Physical and Economic Geography of Sind, Karachi, 1950.

63.        Powell Price J.C: A History of India, Lahore Thams Nelson & Sons, 1955.

64.        Powell Price J.C: A History of India, Lahore Thompson Nelson, Feroz Sons Ltg., 1967.

65.        Rafique Akhtar: The Quaid-e-Azam, Karachi, East & West Publishing Company, 1976.

66.        Rafiq M.Khan & Herbert, S.Strank: Young Pakistan, London, Oxford University, 1951.

67.        Rajput A.B: Muslim League, Yesterday and Today, London, Muhammad Ashraf, 1948.

68.        Ram Gopal: Indian Muslims, Bombay, Asia Publishing House, 1964.

69.        Richard V.Weeks: Pakistan Birth and Growth of a Muslim Nation, London, D.Van Nastrand Company Inc., 1964.

70.        Rush Brook L.F: The State of Pakistan, London, Feber & Feber. 1962.

71.        Sadarangani, H.I.Dr: Persian Poet of Sind, Hyderabad, Sindhi Adabi Board, 1956.

72.        S.A.R. Belgerami: The Pakistan Year Book & Who’s who, Karachi, Kitabistan, 1949.

73.        Seth Naomal: Memories of Seth Naomal, London, William Pollard and Company Ltd., 1915.

74.        Shemsul Hassan: Plain Mr.Jinnah, Karachi, Royal Book Co., 1976.

75.        Smith: The Oxford History of India, Clarendon, 1961.

76.        Syed Ghulam Mustafa: A Principal’s Papers, Karachi, English Society, Sind Muslim College, 1959-60.

77.        The Indian & Pakistan Year Book & Who’s who. Bombay, The Times of India Press, 1948.

78.        The Karachi Hand Book and Directory, Karachi, Daily Gazette, 1915-16.

79.        The Karachi Hand Book and Directory, Karachi, Daily Gazette, 1928-29.

80.        Vineent A.Smith: The Oxford History of India, London, Oxford University, 1961.

81.        Who’s who & Why, Karachi, Daily Gazette Printing Press, 1932.

82.        Who’s who in Pakistan, Karachi Barquies, 1972.

83.         Who’s who in Pakistan, Karachi Barquies Pakistan, 1972.

84.        William Napier: Life and Opinions of Sir Charles Napier, London, John Murray, 1857.

85.        Ziauddin Ahmed: Muhammad Ali Jinnah Founder of Pakistan, Karachi, Ministry of Information and Publication Pakistan, 1976.

86.        Journal of the Sind Historical Society, Vol. IV, No.1, Karachi, May, 1935.

 

News papers & Journals etc.

1.   Daily Dawn, Karachi, Dated  17.11.1963

=       =        =   =     =      =       27.04.1974

=       =        =   =     =      =       29.01.1976

=       =        =   =     =      =       25.05.1978

=       =        =   =     =      =       15.07.1978

2.   Daily Sun, Karachi, dated             18.04.1976

       3.   The Sind Gazette, Karachi, dated         04.09.1885

=       =        =   =     =      =        =       05.04.1886

=       =        =   =     =      =        =       07.06.1886

       4.  The Daily Gazette, Karachi, dated        15.11.1887

=       =        =   =     =      =        =       25.01.1907

=       =        =   =     =      =        =       07.03.1909

=       =        =   =     =      =        =       24.04.1912

=       =        =   =     =      =        =       11.10.1916

=       =        =   =     =      =        =       01.05.1917

=       =        =   =     =      =        =       09.10.1917

=       =        =   =     =      =        =       10.10.1917

=       =        =   =     =      =        =       02.11.1917

=       =        =   =     =      =        =       06.01.1919

=       =        =   =     =      =        =       23.09.1919

=       =        =   =     =      =        =       18.10.1919

=       =        =   =     =      =        =       23.02.1920

=       =        =   =     =      =        =       18.04.1921

=       =        =   =     =      =        =       29.03.1922

=       =        =   =     =      =        =       18.09.1922

=       =        =   =     =      =        =       10.03.1924

=       =        =   =     =      =        =       18.02.1925

=       =        =   =     =      =        =       01.09.1935

=       =        =   =     =      =        =       24.03.1936

=       =        =   =     =      =        =       24.07.1936

=       =        =   =     =      =        =       28.04.1942

سنڌي ڪتاب

 

1.      ابو انصاري: ماڻڪ موتي لال، حيدرآباد، محمد بن قاسم، سنڌي ادبي بورڊ پبليڪيشن، 1977ع.

2.      احسان الله ڀٽو: آغا غلام نبي صوفي، (مونوگرام ايم - اي سنڌي لاءِ) انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1965ع.

3.      احمد غلام علي چاڳلا: خوني، حيدرآباد، ٽئگور ڊراماٽڪ ڪلب، 1931ع.

4.      اسد الله اسد: تذڪره شعراءِ ٽکڙ، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1959ع.

5.      الله بخش اٻوجھو: مسدس اٻوجھو، حيدرآباد، مسلم ادبي سوسائٽي، 1949ع.

6.      اياز قادري: مٽي لڌو مان، ڪراچي، رشيد ائنڊ سنس، 1974ع.

7.      ڀيرومل مهرچند آڏواڻي: سنڌي ٻولي جي تاريخ، ڪراچي، ڀارت جوتي پريس، 1941ع.

8.      ڀيرومل مهرچند آڏواڻي: قديم سنڌ، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1957ع.

9.      پير علي محمد راشدي: اهي ڏينهن اهي شينهن، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1974ع.

10.  جي.ايم.سيد: نئين سنڌ لاءِ جدوجهد، ڪراچي، بشير احمد ائنڊ سنز، 1950ع.

11.  جي.ايم.سيد: پيغامِ لطيف، حيدرآباد، اداره انسانيت، 1954ع.

12.  جي.ايم.سيد: جديد سياست جو نورتن: ٻنو، ارباب نور محمد پليجو، 1967ع.

13.  جي.ايم.سيد: جنب گذاريم جن سين، (جلد پهريون)، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1967ع.

14.  جي.ايم.سيد: جنب گذاريم جن سين، (جلد ٻيو)، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1967ع.

15.  جي.ايم.سيد: سنڌ جي بمبئي کان آزادي، ٻنو، ارباب نور محمد پليجو، 1968ع.

16.  حاجي الله بخش عقيلي: خالد بن وليد، ڪراچي عزت خان مدد خان پريس، 1929ع.

17.  حاجي عبدالله هارون: سالياني رپورٽ جميعت خلافت صوبه سنڌ، ڪراچي، الوحيد پريس، سيپٽمبر 1923ع کان آگسٽ 1924ع.

18.  خان محمد پنهور: سنڌي پبليڪيشن، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو، 1973ع.

19.  خديجه خانم: عالمن جو آفتاب، ڪراچي، سنڌي ادبي سوسائٽي، سال 1961ع

20.  در محمد پٺاڻ: مولانا دين محمد وفائي (مقالو)، نئين زندگي، ڪراچي، سيپٽمبر، آڪٽوبر 1974ع.

21.  در محمد پٺاڻ: ڪراچي ضلعي جو سنڌي ٻولي ۽ علم ادب جي ترقي ۾ حصو، (پي - ايڇ - ڊي لاءِ مقالو)، 1978ع.

22.  دوارڪا پرساد روچيرام شرما: پراچين سنڌو سڀيتا جو نظارو، حيدرآباد، تاج محل اليڪٽرڪ پرنٽنگ پريس، سال؟

23.  ڊاڪٽر ابراهيم “خليل”: بلبل سنڌ، حيدرآباد، آزاد بڪ ڊيپو، 1951ع.

24.  ڊاڪٽر خواجه غلام علي الانا: سنڌي نثر جي تاريخ، حيدرآباد، ادبيات پبليڪيشن، 1966ع.

25.  ڊاڪٽر خواجه غلام علي الانا: سنڌي ٻولي جو بڻ بنياد (مقالو) سه ماهي مهراڻ، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، جلد 16، نمبر 2، 1967ع.

26.  ڊاڪٽر خواجه غلام علي الانا: سنڌي صورتخطي، حيدرآباد، سنڌي زبان پبليڪيشن، 1969ع.

27.  ڊاڪٽر خواجه غلام علي الانا: سنڌي ليکڪن جي ڊائريڪٽري، حيدرآباد، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي، 1974ع.

28.  ڊاڪٽر خواجه غلام علي الانا: ڪئٽلاگ، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي، 1974ع.

29.  ڊاڪٽر خواجه غلام علي الانا: لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ، ڄامشورو، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1977ع.

30.  ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو: سنڌي ادب جي مختصر تاريخ، حيدرآباد، سره ڪتاب 1973ع.

31.  ڊاڪٽر عبدالمجيد ميمڻ سنڌي: تذڪره شعراءِ سکر، سکر سنڌي ادبي سوسائٽي، اسلاميه ڪاليج، 1965ع.

32.  ڊاڪٽر عبدالمجيد ميمڻ سنڌي: سنڌي ادب جو تاريخي جائزو، سکر، عجائب اسٽور، 1974ع.

33.  ڊاڪٽر نواز علي بلوچ: فقير هدايت علي نجفي طارق جو سنڌي ڪلام، (پي- ايڇ- ڊي لاءِ مقالو) ڪراچي، 1978ع.

34.  ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو: شاهه ڪريم بلڙي واري جو ڪلام، بمبئي، قائمه پريس، 1937ع.

35.   ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو: منهنجي مختصر آتم ڪهاڻي، ڪراچي، سنڌي ادبي سوسائٽي، 1959ع.

36.  ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽه: منهاج العاشقين، ڪراچي‏، سنڌي ادبي سوسائٽي، 1964ع.

37.  ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: پير پاڳارو سيد صفت الله شاهه ثاني، (مقالو)،
سه ماهي مهراڻ، حيدرآباد، (سوانح نمبر)، سنڌي ادبي بورڊ، 1957ع.

38.  ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: مداحون ۽ مناجاتون، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1959ع.

39.  ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: معجزا، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1960ع.

40.  ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: واقعاتي بيت، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1961ع.

41.  ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: مولود، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1961ع.

42.  ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: سنڌي ٻولي جي مختصر تاريخ، حيدرآباد، پايونير پريس، 1964ع.

43.  ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: بيت، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1971ع.

44.  ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: شاهه جي رسالي جا سرچشما، ڀٽ شاهه،
شاهه عبداللطيف، ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز، 1972ع.

45.  ڊاڪٽر هوت چند گربخشاڻي: مقدمه لطيفي، ڪراچي، ايجوڪيشنل پبلشنگ ڪميٽي، 1930ع.

46.  رچرڊ برٽن: سنڌ ۽ سنڌ ماٿري ۾ وسندڙ قومون، مترجم محمد حنيف صديقي، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1971ع.

47.  رحيم بخش ميمڻ: جديد تعليمي طريقا ۽ مسئلا، حيدرآباد، آر- ايڇ احمد ائنڊ برادرس، 1967ع.

48.  رحيم داد خان مولائي شيدائي: جنت السنڌ، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1958ع.

49.  رحيم داد خان مولائي شيدائي: تاريخ تمدن سنڌ، حيدرآباد، سنڌ يونيورسٽي پريس، 1959ع.

50.  سراج الحق: سنڌي ٻولي، حيدرآباد، عظيم پبليڪيشن، 1964ع.

51.  سيد حسام الدين شاهه راشدي پير: مهراڻ جون موجون، ڪراچي، پاڪستان، پبليڪيشن، 1964ع.

52.  سيد حسام الدين شاهه راشدي پير: هو ڏوٿي هو ڏينهن، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1977ع.

53.  سيد عطا حسين شاهه موسوي: ڪچ ڪوڏيون، حيدرآباد، سنڌ پرنٽنگ پريس، 1958ع.

54.  سيد غلام رسول شاهه سوز: ڪليات ميران، حيدرآباد، سنڌ يونيورسٽي پريس، 1960ع.

55.  سيد غلام مصطفيٰ شاهه: سير ۽ سفر، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1973ع.

56.  سيد غلام مصطفيٰ شاهه: معاشرو ۽ تعليم، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1974ع.

57.  شيخ ثناءُ الله: برٽش سلطنت، سکر، عجائب اسٽور، 1964ع.

58.  شيخ عبدالله “عبد”: پروفيسر سيد غلام مصطفيٰ شاهه، ڪراچي، ٽيڪنيچ پرنٽرس، 1972ع.

59.  شيوارام ڦيرواڻي: راڄ رشي ديوان ڏيارام گدومل جو جيون چرتر، حيدرآباد، ديوان تاراچند شوقيرام، 1932ع.

60.  عبدالواحد سنڌي: مهراڻ جا ماڻڪ، ڪراچي، پاڪستان پبليڪيشن، سال؟

61.  عبدالڪريم سنديلو: سنڌ جو سينگار، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1959ع.

62.  عبدالله عباسي: خانبهادر محمد ايوب کهڙو، ڪراچي، مڪتبه اسحاقيه، 1951ع.

63.  علي خان ابڙو: اسلام ۽ ترقي، لاڙڪاڻو، کٽڻمل، بڪ سيلر، 1925ع.

64.  علي خان ابڙو: پيسٽالازي، حيدرآباد، سنڌ پبلشنگ هائوس، 1925ع.

65.  علي قوفي: فتح نامه سنڌ عرف چچ نامه، مترجم: مخدوم امير احمد، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1966ع.

66.  علي نواز وفائي: پلئه پايو سچ، ڪراچي، وفائي پبلشنگ هائوس، 1976ع.

67.  علي نواز وفائي: رتي جي رهاڻ، ڪراچي، وفائي اڪيڊمي، 1978ع.

68.  غلام حسين جلباڻي: ڪاميابي، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1969ع.

69.  غلام حسين جلباڻي: شاهه ولي الله جي تعليم، حيدرآباد، سنڌ يونيورسٽي، 1961ع.

70.  غلام رسول مهر: تاريخ سنڌ، (ڪلهوڙا دور جلد پهريون)، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1963ع.

71.  غلام محمد گرامي: وياسي وينجھار، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1977ع.

72.  غلام نبي خان آغا: دنيا دورنگي، ڪراچي، سنڌي ادبي بورڊ، 1960ع.

73.  قاضي عبدالرزاق: اسلام جي مشهور بزرگ هستين جو احوال، ڪراچي، اورينٽل پبلشنگ هائوس، سال ؟

74.  قاضي عبدالرزاق: محنت جو ڦل، ڪراچي، عزت خان مدد خان پريس، سال ؟

75.  ڪريم بخش خالد: عوامي دور، ڪراچي، اطلاعات کاتو، 1972ع.

76.  ڪريم بخش: سنڌي صحافت، سکر، حبيب پبليڪيشن، 1955ع.

77.  گدواڻي منو تولارام: سنڌي ٻولي جي لپئي جو اتهاس، جئپور، نامديو پبليڪيشن، 1968ع.

78.  گنگارام سمراٽ: آرياورت، حيدرآباد، چيٺن ديو ورما يمراج، 1946ع.

79.  لطف الله بدوي: تذڪره لطفي، (حصه اول)، حيدرآباد، آر- ايڇ احمد ائنڊ برادرس، 1963ع.

80.  لطف الله بدوي: تذڪره لطفي، حيدرآباد، آر- ايڇ احمد ائنڊ برادرس، 1967ع.

81.  لغاري عبدالڪريم: سنڌي ادب جي ارتقا، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي، 1976ع.

82.  ايم- آر- مائيداساڻي: قومي اڳواڻ، ڪراچي، ايم- آر- مائيداساڻي، 1935ع.

83.  محبوب مترجم: هزرائل هائينس سر سلطان محمد شاهه پرنس آغا، ڪراچي، اسماعيليه ائسوسيئيشن، پاڪستان، 1959ع.

84.  محبوب علي چنه: ڪليات امين، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1944ع.

85.  محبوب سروري: يار خاطر، هوسڙي، محفل سروري، 1959ع.

86.  محمد ابراهيم جويو: گليلو، حيدرآباد، سنڌي اديبن جي ڪوآپريٽو سوسائٽي لميٽيڊ، 1977ع.

87.  محمد ابراهيم جويو: شاهه، سچل، سامي، حيدرآباد سنڌي اديبن جي ڪوآپريٽو سوسائٽي لميٽيڊ، 1978ع.

88.  محمد اسماعيل عرساڻي: بدنصيب ٿري، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1974ع.

89.  محمد صالح مخدوم محمد ابراهيم هالائي: عروسِ ڪربلا، حيدرآباد، محمد يوسف ائنڊ بردارس، 1956ع.

90.  محمد صديق مسافر: سنڌ جي تاريخ، (ڀاڱو ٽيون)، حيدرآباد، سنڌ مسلم ادبي سوسائٽي، 1941ع.

91.  محمد صديق مسافر: سنڌ جي تاريخ، (ڀاڱو چوٿون)، حيدرآباد، سنڌ مسلم ادبي سوسائٽي، 1941ع.

92.  مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ: ياد رفتگان، هالا، الزمان دارالاشاعت، 1953ع.

93.  مرزا قليچ بيگ: رياست خيرپور، خيرپور، فيض پريس، 1924ع.

94.  مرزا قليچ بيگ: خانبهادر ميان حسن علي آفندي جي سوانح عمري، حيدرآباد پريس، 1925ع.

95.  مرزا قليچ بيگ: سائو پن ڪارو پن، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1965ع.

96.  مسرور ڪيفي: جديد شعراءِ سنڌي، ڪراچي، اداره فروغ ادب، 1964ع.

97.  منگھارام ملڪاڻي: سنڌي نثر جي تاريخ، بمبئي، ڪونج پبليڪيشن، 1968ع.

98.  منگھارام ملڪاڻي: سنڌي نثر جي تاريخ، حيدرآباد، زيب ادبي مرڪز، 1977ع.

99.  موتي رام رامواڻي: رتن جوت، (ڀاڱو ٻيو)، ڪراچي، پاڪستان هيرالڊ پريس، 1985ع.

100. مير معصوم: تاريخ معصومي، مترجم مخدوم امير احمد، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1959ع.

101. محمد صديق ميمڻ: سنڌي ادبي تاريخ، (ڀاڱو پهريون)، حيدرآباد، آر- ايڇ احمد ائنڊ برادرس، 1963ع.

102. نولراءِ آڏواڻي: راسيلاس، ڪراچي، سنڌي ادبي بورڊ، 1956ع.

103. روشن- آءِ جڳتياڻي: قومي پروانو، حيدرآباد، ڪوڙومل سنڌي ساهت منڊل، 1944ع.

104. يار محمد مسلم ٽانوري: سي لاهوتي لڏي ويا، ڪراچي، مڪتب فروغ ادب، 1964ع.

 

اخبارون، رسالا ۽ مخزن

 

1.      اخبار تعليم، ماهوار، حيدرآباد:             ماهه فيبروري 1965

2.      الوحيد، روزانه، ڪراچي

مورخه 21 اپريل 1920ع                              مورخه 16 مئي 1920ع

==== 26 مئي 1920ع                                ==== 8 جون 1920ع

==== 9 جون 1920ع                         ==== 2 جولائي 1920ع

==== 16 جولائي 1920ع                             ==== 4 آگسٽ 1920ع

==== 26 مئي 1925ع                                ==== 15 جون 1936ع (آزاد نمبر)

==== 2 آڪٽوبر 1939ع                             ==== 27 فيبروري 1943ع

3.      پيغام ماهورا ڪراچي: جلد 2، شماره 9 ماه جنوري 1978ع.

4.      سروري ڪاليج مخزن، ساليانه، هالا: 1971ع.

5.      سنڌ نيوز، روزانه حيدرآباد:

مورخه 15 فيبروري 1977ع      مورخه 18 آڪٽوبر 1978ع

6.      سنڌ مسلم ڪاليج مخزن، ساليانه ڪراچي:

ساليانه، 1963ع، ساليانه، 1965ع،              ساليانه، 1969ع،

7.      سووينيئر هاءِ اسڪول، شڪارپور: 1973ع.

8.      عبرت روزانه، حيدرآباد:

مورخه 23، نومبر 1958ع        مورخه 11، آڪٽوبر 1959ع.

9.      مدرسه مخزن، ڪراچي: ماه آگسٽ، 1906ع

10.  مهراڻ، ٽه ماهي، حيدرآباد:

(سوانح نمبر) سال 1957ع               جلد 10، نمبر 2 ۽ 3 سال 1960ع

جلد 10، نمبر 2 ۽ 3 سال 1960ع        جلد 12، نمبر 3 ۽ 4 سال 1963ع

(ڏهه ساله نمبر) سال 1965ع             جلد 16، نمبر 3  سال 1967ع

جلد 18، نمبر 1 ۽ 2 سال 1969ع        (شاعر نمبر) سال 1969ع

11.   نئين زندگي، ماهوار، ڪراچي:

ماه سيپٽمبر             1950ع                         ماه مارچ              1951ع

== جون، آڪٽوبر        1953ع                         == فيبروري  1954ع

 == مارچ         1954ع                         == مئي               1954ع

== نومبر         1954ع                         == ڊسمبر     1954ع

== جنوري                1955ع                         == آڪٽوبر   1956ع

== جنوري                1959ع                         == جنوري    1960ع

== جون           1960ع                         == سيپٽمبر  1960ع

== آڪٽوبر               1960ع                         == نومبر     1961ع

== آڪٽوبر               1962ع                         == جنوري    1964ع

== ڊسمبر         1966ع                                 == اپريل              1967ع

== سيپٽمبر              1967ع                         == مارچ              1968ع

== اپريل          1968ع                         سيپٽمبر              1968ع

== ڊسمبر        1969ع                         ماه جون، جولائي    1970ع (سنڌ نمبر)

ماه مارچ          1971ع                         ماه آگسٽ     1971ع

== فيبروري              1972ع                         == مارچ              1972ع

== جولائي، آگسٽ       1974ع                         == آڪٽوبر   1974ع

== ڊسمبر         1976ع.       

12.  هلال پاڪستان، روزانه، ڪراچي:

مورخه 27  نومبر 1973ع                                مورخه 24 جون 1975ع

====  11 اپريل 1976ع                                  ==== 9 آڪٽوبر 1976ع

==== 25 مئي 1978ع                                    ==== 12 جولائي 1978ع

13.  هندو هفتيوار، ڪراچي:

مورخه 28 ڊسمبر 1935ع (گولڊن جوبلي نمبر).


 

اردو کتب

 

1.    ابن مریم: الفہرست، اردو ترجمہ، جلد دوم، ھندوستان عربوں کی نظر میں، 1962ع۔

2.    اعجاز الحق قدوسی: تاریخ سندھ، حصہ اول، لاہور، مرکزی اردو بورڈ، 1971ع۔

3.    اعجاز الحق قدوسی: تاریخ سندھ، حصہ دوم، لاہور، مرکزی اردو بورڈ، 1971ع۔

4.    بزرگ بن شہریار: عجائب الہند، اعظم گڑھ، دار المصنفین، 1960ع۔

5.    جی – الانا: قائد اعظم ایک قوم کی سرگذشت، مترجم  رئیس امروھی، کراچی، فیروز سنز، 1976ع۔

6.    چوھدری سردار محمد خان عزیز: حیات قائد اعظم، لاہور، احسن برادرز، 1962ع۔

7.    حمید اللہ ہاشمی: بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح، لائلپور، محبوب بکڈپو، 1976ع۔

8.    خواجہ رضی حیدر: قائد اعظم کے ۷۲ سال، کراچی، پاکستان ہیرالڈ پریس، 1976ع۔

9.    ڈاکٹر عبدالمجید، عبدالغفور چوھدری : مطالعہ پاکستان، حیدرآباد، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، 1976ع۔

10.                       ڈاکٹر محمد حسن: ہندی ادب کی تاریخ، علی گڑھ، انجمن ترقی اردو، 1955ع۔

11.                       رضی حیدر خواجہ: قائد اعظم، کراچی، پاکستان ہیرالڈ پریس، 1976ع۔

12.                       رئیس احمد جعفری: تاریخ مسلم لیگ یا حیات محمد علی جناح، کراچی، کتب خانہ، تاج آفیس، 1946ع۔

13.                       سید ابو ظفر ندوی: تاریخ سندھ، اعظم گڑھ، معارف پریس، 1947ع۔

14.                       سید حسام الدین شاہ راشدی: سندھی ادب، کراچی، اداراہ مطبوعات پاکستان سال؟

15.                       سید سلیمان ندوی: عرب و ہند کے تعلقات، الہ آباد، ھندوستانی اکیڈمی، 1930ع۔

16.                       سید مصطفٰی علی بریلوی: مسلمانان کراچی و سندھ کی تعلیم، کراچی، اکیڈمی آف ایجوکیشنل ریسرچ، آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، 1968ع۔

17.                       سید  مصطفٰی علی بریلوی: انگریزوں کی لسانی پالیسی، کراچی، اکیڈمی آف ایجوکیشنل ریسرچ، آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، 1970ع۔

18.                       سید ہاشمی: تاریخ مسلمانان پاک و ہند، کراچی، انجمن ترقع اردو، 1953ع۔

19.                       شفیق بریلوی: محمد بن قاسم سے جناح تک، کراچی، نفیس اکیڈمی، 1976ع۔

20.                       صاحبزادہ عبدالرسول: تاریخ پاک و ہند، لاہور، ایم، آر، برادرز، 1970ع۔

21.                       ظفر حسین خان: تاریخ تعلیم، کراچی، الجعفر اکیڈمی، 1973ع۔

22.                       عبدالرسول: تاریخ پاک و ہند، لاہور، ایم، آر، برادرز، 1970ع۔

23.                       قائد اعظم محمد علی جناح: تصورات پاکستان، دکن، نفیس اکیڈمی،  1946ع۔

24.                       کلیم نشتر: قائد اعظم، لاہور، مکتبہ عالیہ، 1976ع۔

25.                       کوثر نیازی: دیدہ ور، کراچی، شیخ غلام علی اینڈ سنز، 1977ع۔

26.                       مطلوب الحسن سید: ہمارے قائد اعظم، کراچی، نیشنل بک فاؤنڈیشن، 1975ع

27.                        مقبول انور داؤدی: قائد اعظم، لاہور، فیروز سنز، 1955ع۔

28.                       میر رحیم داد خان مولائی شیدائی: سیاست سندھ، مترجم: رحمت اللہ قریشی، سکر، مینارہ بک اسٹور، 1962ع۔

 

اخبار و رسائل

 

1.    برگ گل: کراچی، وفاقی گورنمنٹ، اردو کالج، 1976۔

2.    روزنامہ جنگ: کراچی،  18  نومبر، 1974ع۔

3.    روزنامہ جنگ: کراچی،  29  جنوری، 1976ع۔

4.    روزنامہ جنگ: کراچی،   30  جنوری،  1976ع۔

5.    روزنامہ جنگ: کراچی،   15  اپریل،  1976ع۔

6.    روزنامہ جنگ: کراچی،   14  نومبر،  1976ع۔

7.    روزنامہ جنگ: کراچی،   31  جنوری، 1977ع۔

8.    علم و آگہی: کراچی، گورنمنٹ نیشنل کالج،  74-1973ع۔

9.    علم و آگہی: (خصوصی شمارہ) کراچی، گورنمنٹ نیشنل کالج،  75-1974ع۔

10.                       سہ ماہی العلم: کراچی آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس،  76-1975ع۔

11.                       علم و آگہی: گورنمنٹ نیشنل کالج،  77-1976ع۔

12.                       ھفت روزہ اخبار جہاں: کراچی  22 تا 29 ستمبر،  1976ع۔

13.                       ھفت روزہ اخبار جہاں: کراچی  29 ستمبر تا ٦ اکتوبر، 1976ع۔

14.                       ھفت روزہ اخبار جہاں: کراچی  3 تا 10 نومبر، 1976ع۔

15.                       ھفت روزہ اخبار جہاں: کراچی  17 تا 24 نومبر، 1976ع۔

16.                       ھفت روزہ اخبار جہاں: کراچی 30 دسمبر، 1976ع۔

17.                       ھفت روزہ معیار شمارہ:41، جلد 2، کراچی،  پبلشز فائونڈیشن پریس،  یکم اکتوبر تا 8 اکتوبر، 1977ع۔


 

تصويرن جي لسٽ

الڳ البم ۾ ڏنل تصويرن جي لسٽ

 

 i.                  سنڌ مدرسة الاسلام جو باني ۽ مددگار:

خانبهادر حسن علي آفندي.

مولانا الهه بخش اٻوجھو.

مير فيض محمد خان (والي رياست خيرپورميرس).

سيٺ غلام حسين چاڳلا.

سيٺ غلام حسين خالقڏنو.

سيٺ صالح محمد عمر ڏوسل.

سيٺ علي ڀائي ڪريم جي علوي.

سردار محمد يعقوب (وزير خيرپور اسٽيٽ).

خانبهادر محمد ابراهيم (وزير خيرپور اسٽيٽ).

سيٺ محمد اسحاق (بابا) ڏوسل.

سيٺ يوسف علي علي ڀائي.

سيٺ حاجي امام بخش حاجي چندو.

خانبهادر علي احمد حسن علي.

ii.                  سنڌ مدرسة الاسلام جا پرسنپال ۽ استاد، مدرسه بورڊ جا صدر، سيڪريٽري ۽ ميمبر:

        خانبهادر ولي محمد حسن علي

مسٽر پرسي هائيڊ (Mr. Percy Hide)                                        پرنسپال

مسٽر ٽي- ايڇ- وائينس (Mr. T.H.Vines)                            پرنسپال

خانبهادر ايس- ڊي- ڪانٽريڪٽر                                    انچارج

مسٽر ڊي- پي- ڪوٽوال                                             انچارج

مسٽر ايڇ- ايف- ايل- ٽي هئريسن (H.F.L.T.Harrison)                     پرنسپال

مسٽر مريد علي                                                      انچارج

مسٽر آءِ- واءِ-سليمان                                         پرنسپال

مسٽر ڪي- آءِ- ٿامس                                                پرنسپال

مسٽر لعلچند امرڏنو مل                                            استاد

مسٽر اي- بي- ٽالڪر (A.B. Talkar)                                 استاد

مسٽر ڀڳت سنگھه                                                   استاد

مولانا عبدالرحيم مگسي                                           (سني مولوي)

مولانا انيس الحسين                                         (شيعا مولوي)

مولانا نورالحق ندوي                                                (مولوي)

خواجه علي محمد                                                    استاد

مسٽر يار محمد انڙ                                          استاد

مسٽر غلام محمد                                                    استاد

مسٽر نهال چند                                                       استاد

جي- ايف- ايس- ڪولنس (G.F.Collins)                             صدر

پير الاهي بخش                                                      صدر

مسٽر حسن علي عبدالرحمان                                       سيڪريٽري

مسٽر حسن علي ولي محمد                                        ميمبر

خانصاحب حاجي فضل الاهي                                       ميمبر

 iii.            سنڌ مدرسة الاسلام جا پيدا ڪيل مکيه عالم، اديب ۽ شاعر:

مخدوم محمد صالح ڀٽي.

مولانا عبدالرزاق.

ميمڻ عبدالرزاق.

سيد عطا حسين شاهه موسوي.

ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو.

ڊاڪٽر شيخ محمد ابراهيم “خليل”.

مسٽر الهه بخش عقيلي “سرشار”.

الحاج سيد غلام مصطفيٰ شاهه.

مسٽر عبدالله “عبد”.

مسٽر علي نواز وفائي.

آغا غلام نبي صوفي.

مدرسه ڪرانيڪل جو ٽائيٽل ڪور.

 iv.            سنڌ مدرسة الاسلام جا پيدا ڪيل مکيه سياستدان:

قائد اعظم محمد علي جناح.

مسٽر اي- ڪي بروهي.

مسٽر الهه بخش گبول.

مسٽر غلام علي غلام حسين چاڳلا.

سر عبدالله هارون.

مسٽر جي- الانا.

رئيس غلام  محمد خان ڀرڳڙي.

مير ايوب خان ڄام مير خان (لسٻيله).

مسٽر عبدالرحمان يعقوب.

رئيس المهاجرين جان محمد جوڻيجو.

سر غلام حسين هدايت الله.

قاضي عبدالرحمان.

شيخ عبدالمجيد سنڌي.

قاضي فضل الله.

خانبهادر محمد ايوب کهڙو.

سر شاهنواز ڀٽو.

مسٽر حسين جي چاڳلا.

مسٽر محمد هاشم گذدر.

قاضي خدا بخش (پهريون مسلمان ميئر).

مسٽر حاتم علي علوي.

سيد ميران محمد شاهه.

    v.            سنڌ مدرسة الاسلام جون عمارتون:

سنڌ مدرسة الاسلام جي پهرين جاءِ جنهن ۾ مدرسو کوليو ويو.

سنڌ مدرسة الاسلام جي موجودهه عمارت جو پنجاهه سال اڳ وارو ڏيک.

سنڌ مدرسة الاسلام جي مرڪزي عمارت جو  اندريون ڏيک.

سنڌ مدرسة الاسلام جي مرڪزي عمارت جي هڪ سائيڊ وارو ڏيک.

سنڌ مدرسة الاسلام جي مرڪزي عمارت ۾ ٺهيل ٽاور جنهن ۾ هڪ وڏو گھڙيال لڳل هوندو هو.

سنڌ مدرسة الاسلام جي مرڪزي عمارت جي وچ وارو ڏيک. (هڪ ڪنڊ).

سنڌ مدرسة الاسلام جي سُني مسجد.

سنڌ مدرسة الاسلام جي شيعا مسجد.

سنڌ مدرسة الاسلام جي پرنسپال جو بنگلو.

سنڌ مدرسة الاسلام جي موجودهه عمارت جي ٺهڻ کان اڳ ٺهيل سراءِ جيڪا بورڊنگ هائوس جي طور 1920ع تائين ڪم ايندي رهي.

سنڌ مدرسة الاسلام جو ٻاهريون مرڪزي دروازو.

سنڌ مدرسة الاسلام جي ڊسپنسري.

حسن علي هائوس (بورڊنگ هائوس).

سردار هائوس ۽ خيرپور هائوس (بورڊنگ هائوس).

ٽالپورر هائوس (بورڊنگ هائوس).

 vi.            سنڌ مدرسة الاسلام جون برانچون:

سنڌ مدرسه لياري هاءِ اسڪول.

سنڌ مدرسه فاطمه جناح هاءِ اسڪول.

سنڌ مدرسه ڪاليج.

سنڌ مدرسه لا- ڪاليج.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو
ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ

© Copy Right 2007
Sindhi Adabi Board (Jamshoro),
Ph: 022-2633679 Email: bookinfo@sindhiadabiboard.org